23-8-2018 r. – II licytacja ruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/432528

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2018 o godz. 12:00 w lokalu:
przy ul. Gospodarska 7, 61-313 Poznań
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                           Ilość                 Wartość szacunkowa                        Cena wywołania
_________________________________________________________________________
1. dozownik do ręczników WEPA        14 [szt.]                 200,00*)**)                                        100,00
_________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.