16-1-2019 r. g. 12:00 Swarzędz – Naczepa Wielton

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Zastępca Jakub Witosławski

 

Kancelaria Komornicza, ul. Dolina 21/10, Poznań, 61-551 Poznań

tel. 694-548-153, 61-22-38-603 / fax.

Sygnatura: Km 871/17

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Zastępca Jakub Witosławskipodaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-01-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Tolo Sp. z o.o., ul. Kościuszki 32, 62-020 Swarzędz, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 NACZEPA WIELTON 2004r. nr.rej. PZ8284X 1 20 000,00 zł** 15 000,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/452503