05-09-2018 r. – I Licytacja ruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/432307

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Zastępca Jakub Witosławskipodaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2018 o godz. 12:00 w lokalu dłużnika pod adresem: al. Wilekopolska 29/6, 60-603 Polska, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomościskładających się z:

 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Piła tarczowa Robland Z3200 1 13 000,00 zł** 9 750,00 zł
2 Wózek widłowy z napędem spalinowym Jungein TFG 20AK 1 1 200,00 zł** 900,00 zł
3 Suszarnia do drewna kontenerowa 2016 rok 1 25 000,00 zł** 18 750,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.