O kancelarii

W celu szybkiej i skutecznej egzekucji kancelaria korzysta z dostępu do systemów:

 

cepikCEPiKCentralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – system informatyczny korzystający z centralnej bazy danych zawierającej informacje dotyczące pojazdów oraz ich właścicieli, a także osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

ognivoOGNIVO – aplikacja internetowa umożliwiająca elektroniczną wymianę informacji dotyczących rozliczeń. System składa się z wielu dedykowanych modułów, m.in: elektronizacja zgód poleceń zapłaty, przenoszenie rachunków/usług płatniczych, reklamacje i zapytania.

 

epuEPU – elektroniczne postępowanie upominawcze – przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego; wprowadzone zostało jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

puePUE – Platforma Usług Elektronicznych ZUS – aplikacja internetowa udostępniająca dane zapisane na kontach w ZUS, co umożliwia łatwe generowanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków.

 

pueSystem PESEL-NET – dostęp on-line do do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Dostęp do rejestru PESEL jest możliwy wyłącznie poprzez sieć dedykowaną PESEL-NET MPLS.