Licytacje nieruchomości

19-6-2019 r. – I licytacja – ul. Przemysłowa 47/4 w Poznaniu – odrębna własność lokalu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO2P/00067343/4 Jakub Witosławski Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-06-2019r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali […]

27-6-2019 r. – I licytacja – ul. Czechosłowacka 121/6 w Poznaniu – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Jakub Witosławski Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-06-2019 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr […]

21-3-2019 r. – I Licytacja nieruchomości – udział 1/2 części – os. Stare Żegrze 180/21, 61-249 Poznań

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Zastępca Jakub Witosławski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Jacek Iwański, położonej przy os. […]

20-12-2018 r. – I licytacja – ul. 28 czerwca 1956 r. 285B/20 Poznań

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Jakub Witosławski Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda Ewa Tamara Szuber-Bednarz Zastępca Jakub Witosławski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali […]

I Licytacja – 6-9-2018 r. – ul. Jaworowa 47/3 Poznań

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/434796   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO2P/00217607/0 Jakub Witosławski Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-09-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę […]

II – 22.08.2018 r. – 12:00 – Puszczykowo – udział 1/2 części

Jakub Witosławski Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Ewa Tamara Szuber-Bednarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-08-2018 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr […]